Café Europa 11 oktober

Tyskland: En fallande fackla?

Tyskland har varit en ledstjärna för de fackliga rörelserna i hela Europa i decennier, men de senaste åren har landets organisationer drabbats av historiska nederlag och ständigt medlemstapp. Trots dessa motgångar är Tyskland fortfarande en förebild på samarbete mellan parterna i många frågor, inte minst rehab.

Hur kunde läget försämras så snabbt för facket i Tyskland, och vilka varningslampor bör tändas också hos oss i Sverige? Hur kan vi arbeta åt samma resultat i de frågor där Tyskland fortfarande är i framkant?

Mika Domisch, TCO:s internationella sekreterare, upplyser oss om dagens situation för förbundsrepublikens arbetsmarknad och om vad vi kan lära oss i tyska fackets fotspår.

Datum: Torsdag 11 oktober 2018 kl.17:30
Plats: Vision, Kungsgatan 28A (T-bana Hötorget)
Info: tco.cafeeuropa@yahoo.se

Eftersom vi serverar mat är vi tacksamma för att få veta hur många som kommer. Anmälan senast 8 oktober:

Café Europa arrangeras av TCO Stockholms län. Målgruppen är medlemmar  i de olika TCO-förbunden.

Café Världen 25 september

Drömmen om ett bättre liv

Lennart Johnsson, journalist och Stefan F. Lindberg, fotograf, har tillsammans i boken Drömmen om ett bättre liv skildrat några av de miljontals människor som i Asien lämnar sina hem för att ta jobb utomlands. De har mött hembiträden, fiskare, busschaufförer, sjömän, prostituerade och eldsjälar som organiserar sig och kämpar för migrantarbetarna.

Datum: Tisdag 25 september 2018, kl 17:30-19:30.
Lättare förtäring serveras från kl 17.30.
Föreläsningen börjar kl 18.

Plats: Visions-salen, Fackförbundet Vision, Kungsgatan 28, Stockholm

Anmälan senast 20 september https://goo.gl/forms/cdMpdysRzz0gyMOF3

Sprid gärna inbjudan (PDF-fil) eller sprid länken till vår webb till andra intresserade. Målgruppen är medlemmar i de olika TCO-förbunden

Café Världen arrangeras av TCO Stockholms län för medlemmar i fackförbunden inom TCO, med stöd av Union to Union.

Arbetsrättsseminarium 12 juni

Arbetsgivarens arbetsledningsrätt – omplacering och omreglering

Välkomna till årets andra arbetsrättsutbildning för förtroendevalda i TCO-förbunden. Det är som vanligt begränsat antal platser och först till kvarn som gäller.

I dagens arbetsliv går förändringarna snabbt. Verksamheter förändras och anställda får nya arbetsuppgifter. Ibland omplaceras anställda också av helt andra, personliga skäl. Det kan ha hänt något på arbetsplatsen som arbetsgivaren anser motiverar en omplacering eller arbetsgivaren tycker helt enkelt inte att den anställde passar på en viss arbetsuppgift. Vi går igenom gränserna för arbetsgivarens möjlighet till omplacering av anställda i en bestående anställning. Vi går också igenom arbetsgivarens skyldighet att försöka omplacera en person för att denne ska kunna vara kvar i anställning.

En annan företeelse som vi får mycket frågor kring är vilka möjligheter arbetsgivaren har att omreglera anställningen, exempelvis genom att skära ned arbetstiden för en eller flera anställda, ibland kallat ”hyvling”.

På detta seminarium går vi igenom vilka begränsningar det finns i arbetsgivarens rätt att omplacera sina anställda, var gränserna går för arbetsskyldigheten och vad som gäller för omreglering av anställningen. Vi går även igenom vilka verktyg den fackliga organisationen har att företräda sina medlemmar, exempelvis förutsättningarna för att lägga tolkningsföreträde. Omplaceringsskyldigheten i samband med rehabilitering behandlas inte.

Föreläsare är Annika Ewerblad från LO-TCO Rättsskydd.

Datum 12 juni kl 17.30 – 20.30 Kaffe/te samt någon lättare förtäring serveras från 17:00
Plats TCO-huset, Linnégatan 14, T-bana Östermalmstorg
Anmälan https://goo.gl/forms/oLyAQJjsMEuvZWGH3 Sista anmälningsdag 7 juni  2018. Begränsat antal platser – Plats bekräftas efter anmälningstidens slut.
Kostnadsfritt men uteblir du utan avanmälan debiteras 200 kr, vilket faktureras respektive fackförbund. Platsen kan överlåtas.
Förkunskaper Du ska vara förtroendevald i något av TCO-förbunden och ha grundläggande fackliga kunskaper
Arrangör TCO Stockholms län
Mer info  Kontakta Kjell Ahlin på mobil nr: 0739-40 42 08 eller Andreas Strand på 0739-40 42 09

Café Europa 18 april

DEN SOCIALA DIALOGEN OCH FACKLIGA RÄTTIGHETER I KRISENS SPÅR

Många arbetstagare i Europa drabbades hårt under krisen när nedskärningspolitiken slog till. Men hur ser situationen ut idag? Vad händer efter toppmötet i Göteborg?

Mika Domisch, TCO:s internationella sekreterare, upplyser oss om hur läget är idag och vart trendkurvorna pekar.

Eftersom vi serverar mat är vi tacksamma för att få veta hur många som kommer. Anmälan senast 15 april: http://goo.gl/forms/t7RIKfcczZ

Datum: Onsdag den 18 april 2018, kl.17:30
Plats: Vårdförbundet, Adolf Fredriks kyrkogata 11 (T-bana Hötorget)
Info: tco.cafeeuropa@yahoo.se

Café Europa arrangeras av TCO Stockholms län. Målgruppen är medlemmar  i de olika TCO-förbunden.

Arbetsrättsseminarium 17 april

Välkomna till årets första arbetsrättsutbildning för förtroendevalda i TCO-förbunden. Det är som vanligt begränsat antal platser och först till kvarn som gäller.

Föreläsningen kommer att beröra LAS, uppsägningsgrunder, AD:s praxis, tidsfrister med mera. Föreläsare är Annika Ewerblad från LO-TCO Rättsskydd.

Föreläsningen riktar sig till nya styrelseledamöter men även som repetition för äldre. Det är alltid bra att vara påläst för att kunna verka för våra medlemmar.

Datum Tisdag 17 april kl 17.30 – 20.30 Kaffe/te samt någon lättare förtäring serveras från 17:00
Plats TCO-huset, Linnégatan 14, T-bana Östermalmstorg
Anmälan https://goo.gl/forms/oLyAQJjsMEuvZWGH3 Sista anmälningsdag 9 april 2018. Begränsat antal platser – Plats bekräftas efter anmälningstidens slut.
Kostnadsfritt men uteblir du utan avanmälan debiteras 200 kr, vilket faktureras respektive fackförbund. Platsen kan överlåtas.
Förkunskaper Du ska vara förtroendevald i något av TCO-förbunden och ha grundläggande fackliga kunskaper
Arrangör TCO Stockholms län
Mer info  Kjell Ahlin, TCO Stockholms län kjell.ahlin@stockholm.polisforbundet.se

Café Europa 16 januari

Utstationeringsdirektivet

Utstationering, dvs. tillfälligt arbete i ett annat EU-land, brukar framställas som en fråga som splittrar EU i ett väst och ett öst. Rörligheten på EU:s inre marknad är viktig, men direktivet kritiseras ofta för att leda till dumpning av löner och arbetsvillkor, särskilt av oseriösa företag som inriktar sin verksamhet på att skicka arbetstagare från ett EU-land till ett annat för att utnyttja regelskillnader inom EU och då svårigheterna att utöva effektiv kontroll gör att de vinner kostnadsfördelar.

Det pågår förhandlingar om att revidera EU:s utstationeringsdirektiv för att stärka likabehandlingen mellan utstationerade och inhemska arbetstagare. Hur fungerar utstationering i Sverige och vad kan resultatet av EU-förhandlingarna få för betydelse för svenska förhållanden?

Sofia Tot, EU-jurist på TCO och Karla Wixe, chef på LO/TCO/Saco:s Brysselkontor guidar oss genom direktivets snårigheter och upplyser oss om hur schyssta villkor ska upprättas och upprätthållas.

Eftersom vi serverar mat är vi tacksamma för att få veta hur
många som kommer. Anmälan senast den 12 januari

Anmälan: http://goo.gl/forms/t7RIKfcczZ

Datum: Tisdag 16 januari 2018, kl.18:00
Plats: Vision, Kungsgatan 28A (T-bana Hötorget)
Info: tco.cafeeuropa@yahoo.se

Målgruppen är medlemmar i de olika TCO-förbunden.

 

Vem ska bestämma på lönemarknaden? 6 december

TCO Stockholms län inbjuder fackligt förtroendevalda till miniseminarium

Anna Danielsson Öberg och Tommy Öberg utifrån deras nya bok ”Vem ska bestämma på lönemarknaden – industriavtalets lönenorm utmanas”.
Industrins fack och arbetsgivare har dominerat den svenska lönebildningen sedan Industriavtalets tillkomst 1997. Det är deras löneavtal som stått som norm för alla andras ansträngningar.
Och resultatet av den rådande ordningen imponerar, trots återkommande kritik. Reallöneökningarna de senaste 20 åren söker sin motsvarighet i 1960-talets rekordår och saknar motstycke i andra utvecklade ekonomier under samma tid. Sysselsättningen är rekordhög och industrins konkurrensförmåga vass.

Men all framgång har som bekant också en baksida. Den rådande ordningen hotas eller utmanas nu både inifrån och utifrån, skriver Anna Danielsson Öberg och Tommy Öberg i Vem ska bestämma på lönemarknaden?
Inifrån handlar det om förväntningar från medlemmar som kan bli allt svårare att leva upp till. Ökade reallöner tas numera för givet.
Utifrån handlar det om andra förbunds eller branschers ambition att öka sitt inflytande över det som utgör märket för löneökningarna.
Att dessutom nära 900 000 tjänstemän undviker industrins norm genom sifferlösa avtal är också ett växande hot mot den stabilitet som råder.
Journalisterna Anna Danielsson Öberg och Tommy Öberg har bevakat arbetsmarknaden under lång tid och har tidigare skrivit boken ”Ledartröja eller tvångströja – den svenska lönebildningens ansikten eller berättelsen om hur vi hamnade där”.

Seminariet riktar sig till alla förtroendevalda i TCOs förbund i Stockholm.

Tid Onsdag 6 december 15.00 – 17.00
Kaffe serveras från 14.30
Plats Visionssalen, Vision, Kungsgatan 28 A, Stockholm (T-bana Hötorget)
Mer info –  stockholm@tco.se

Arbetsrättsseminarium 16 november

Att hantera och utreda arbetsrättsliga ärenden

Den fackligt förtroendevalda är den som medlemmen kommer i kontakt med först och vänder sig till med sina frågor och problem. Hur ett ärende hanteras inledningsvis kan ha betydelse för om det kan drivas med framgång om tvist uppstår i ett senare skede. Inte sällan handlar det om att tiden för att agera är knapp och dessförinnan måste utredningsåtgärder vidtagits.

Vid detta seminarium tar förbundsjurist Maria Fridolin vid LO-TCO Rättskydd upp hur man utreder olika ärenden och vilket underlag som kan vara relevant, samt vilka tidsfrister den förtroendevalda bör ha koll på. Seminariet ger dig som förtroendevald handfasta tips kring utredningsmetodik och vad du bör tänka på vid ärenden som rör anställnings upphörande och lönefordran.Mer information kommer.

Datum Torsdag 16 november 2017 kl 17.30 – 20.30 Kaffe/te samt någon lättare förtäring serveras från 17:00
Plats TCO-huset, Linnégatan 14, T-bana Östermalmstorg
Anmälan https://goo.gl/forms/oLyAQJjsMEuvZWGH3 Sista anmälningsdag tisdag 7 november 2017. Begränsat antal platser – Plats bekräftas efter anmälningstidens slut.
Kostnadsfritt men uteblir du utan avanmälan debiteras 200 kr, vilket faktureras respektive fackförbund. Platsen kan överlåtas.
Förkunskaper Du ska vara förtroendevald i något av TCO-förbunden och ha grundläggande fackliga kunskaper
Arrangör TCO Stockholms län
Mer info Berit Hedlund, TCO Stockholms län berit.hedlund@stockholm.lararforbundet.se

Café Världen 15 november

Att vara kvinna på den indiska arbetsmarknaden

Julia Wiræus föreläser om hur kvinnor tar plats i det indiska samhället och på den indiska arbetsmarknaden och hur förändringsprocessen för ökad jämställdhet ser ut, vilka utmaningar och vilket motstånd som finns. Julia har bott i Dehli i  många år och har skrivit reportageboken De kallade henne Delhi Braveheart. Boken tar avstamp i den  ökända våldtäkten 2012 och beskriver ett Indien där kvinnor tar allt större plats.

Datum: Onsdag 15 november 2017, kl 17:30-20:00.
Lättare förtäring serveras från kl 17.30.
Föreläsningen börjar kl 18.

Plats: TCO-huset, Linnégatan 14

Anmälan senast 7 november

Ladda ner inbjudan som PDF eller sprid länken till andra intresserade.
Målgruppen är medlemmar i de olika TCO-förbunden

Café Världen arrangeras av TCO Stockholms län för medlemmar i fackförbunden inom TCO, med stöd av Union to Union.

Café Europa 6 november

MOT ETT SOCIALT EUROPA?

EU:s sociala pelare kommer att lanseras på toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt den 17 november i Göteborg. Pelaren ska fungera som vägledning för medlemsländerna i skapandet av välfungerande, rättvisa och inkluderande arbetsmarknader, genom samordning och utbyte av bästa praxis.

Per Hilmersson, TCO-chef för Europafrågor och juridik, upplyser oss om vad EU-pelaren kan göra för skillnad när den är bara en rekommendation och inte rättsligt bindande, samt vilken roll arbetsmarknadens parter kan spela vad gäller pelaren och den sociala dimensionen i framtidens Europa.

Eftersom vi serverar mat är vi tacksamma för att få veta hur
många som kommer. Anmälan senast den 2 november.

Obligatorisk anmälan: http://goo.gl/forms/t7RIKfcczZ

Datum: Måndag den 6 november 2017, kl.18:00 Cafe_Europa_inbjudan_171106
Plats: Vision, Kungsgatan 28A (T-bana Hötorget)
Info: tco.cafeeuropa@yahoo.se

Ladda ner inbjudan som PDF eller sprid länken till andra intresserade.
Målgruppen är medlemmar i de olika TCO-förbunden.