Café Europa 16 januari

Utstationeringsdirektivet

Utstationering, dvs. tillfälligt arbete i ett annat EU-land, brukar framställas som en fråga som splittrar EU i ett väst och ett öst. Rörligheten på EU:s inre marknad är viktig, men direktivet kritiseras ofta för att leda till dumpning av löner och arbetsvillkor, särskilt av oseriösa företag som inriktar sin verksamhet på att skicka arbetstagare från ett EU-land till ett annat för att utnyttja regelskillnader inom EU och då svårigheterna att utöva effektiv kontroll gör att de vinner kostnadsfördelar.

Det pågår förhandlingar om att revidera EU:s utstationeringsdirektiv för att stärka likabehandlingen mellan utstationerade och inhemska arbetstagare. Hur fungerar utstationering i Sverige och vad kan resultatet av EU-förhandlingarna få för betydelse för svenska förhållanden?

Sofia Tot, EU-jurist på TCO och Karla Wixe, chef på LO/TCO/Saco:s Brysselkontor guidar oss genom direktivets snårigheter och upplyser oss om hur schyssta villkor ska upprättas och upprätthållas.

Eftersom vi serverar mat är vi tacksamma för att få veta hur
många som kommer. Anmälan senast den 12 januari

Anmälan: http://goo.gl/forms/t7RIKfcczZ

Datum: Tisdag 16 januari 2018, kl.18:00
Plats: Vision, Kungsgatan 28A (T-bana Hötorget)
Info: tco.cafeeuropa@yahoo.se

Målgruppen är medlemmar i de olika TCO-förbunden.

 

Gilla eller dela inbjudan på Facebook:
Facebook