Café Europa 11 oktober

Tyskland: En fallande fackla?

Tyskland har varit en ledstjärna för de fackliga rörelserna i hela Europa i decennier, men de senaste åren har landets organisationer drabbats av historiska nederlag och ständigt medlemstapp. Trots dessa motgångar är Tyskland fortfarande en förebild på samarbete mellan parterna i många frågor, inte minst rehab.

Hur kunde läget försämras så snabbt för facket i Tyskland, och vilka varningslampor bör tändas också hos oss i Sverige? Hur kan vi arbeta åt samma resultat i de frågor där Tyskland fortfarande är i framkant?

Mika Domisch, TCO:s internationella sekreterare, upplyser oss om dagens situation för förbundsrepublikens arbetsmarknad och om vad vi kan lära oss i tyska fackets fotspår.

Datum: Torsdag 11 oktober 2018 kl.17:30
Plats: Vision, Kungsgatan 28A (T-bana Hötorget)
Info: tco.cafeeuropa@yahoo.se

Eftersom vi serverar mat är vi tacksamma för att få veta hur många som kommer. Anmälan senast 8 oktober:

Café Europa arrangeras av TCO Stockholms län. Målgruppen är medlemmar  i de olika TCO-förbunden.

Café Europa 18 april

DEN SOCIALA DIALOGEN OCH FACKLIGA RÄTTIGHETER I KRISENS SPÅR

Många arbetstagare i Europa drabbades hårt under krisen när nedskärningspolitiken slog till. Men hur ser situationen ut idag? Vad händer efter toppmötet i Göteborg?

Mika Domisch, TCO:s internationella sekreterare, upplyser oss om hur läget är idag och vart trendkurvorna pekar.

Eftersom vi serverar mat är vi tacksamma för att få veta hur många som kommer. Anmälan senast 15 april: http://goo.gl/forms/t7RIKfcczZ

Datum: Onsdag den 18 april 2018, kl.17:30
Plats: Vårdförbundet, Adolf Fredriks kyrkogata 11 (T-bana Hötorget)
Info: tco.cafeeuropa@yahoo.se

Café Europa arrangeras av TCO Stockholms län. Målgruppen är medlemmar  i de olika TCO-förbunden.

Café Europa 16 januari

Utstationeringsdirektivet

Utstationering, dvs. tillfälligt arbete i ett annat EU-land, brukar framställas som en fråga som splittrar EU i ett väst och ett öst. Rörligheten på EU:s inre marknad är viktig, men direktivet kritiseras ofta för att leda till dumpning av löner och arbetsvillkor, särskilt av oseriösa företag som inriktar sin verksamhet på att skicka arbetstagare från ett EU-land till ett annat för att utnyttja regelskillnader inom EU och då svårigheterna att utöva effektiv kontroll gör att de vinner kostnadsfördelar.

Det pågår förhandlingar om att revidera EU:s utstationeringsdirektiv för att stärka likabehandlingen mellan utstationerade och inhemska arbetstagare. Hur fungerar utstationering i Sverige och vad kan resultatet av EU-förhandlingarna få för betydelse för svenska förhållanden?

Sofia Tot, EU-jurist på TCO och Karla Wixe, chef på LO/TCO/Saco:s Brysselkontor guidar oss genom direktivets snårigheter och upplyser oss om hur schyssta villkor ska upprättas och upprätthållas.

Eftersom vi serverar mat är vi tacksamma för att få veta hur
många som kommer. Anmälan senast den 12 januari

Anmälan: http://goo.gl/forms/t7RIKfcczZ

Datum: Tisdag 16 januari 2018, kl.18:00
Plats: Vision, Kungsgatan 28A (T-bana Hötorget)
Info: tco.cafeeuropa@yahoo.se

Målgruppen är medlemmar i de olika TCO-förbunden.

 

Café Europa 6 november

MOT ETT SOCIALT EUROPA?

EU:s sociala pelare kommer att lanseras på toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt den 17 november i Göteborg. Pelaren ska fungera som vägledning för medlemsländerna i skapandet av välfungerande, rättvisa och inkluderande arbetsmarknader, genom samordning och utbyte av bästa praxis.

Per Hilmersson, TCO-chef för Europafrågor och juridik, upplyser oss om vad EU-pelaren kan göra för skillnad när den är bara en rekommendation och inte rättsligt bindande, samt vilken roll arbetsmarknadens parter kan spela vad gäller pelaren och den sociala dimensionen i framtidens Europa.

Eftersom vi serverar mat är vi tacksamma för att få veta hur
många som kommer. Anmälan senast den 2 november.

Obligatorisk anmälan: http://goo.gl/forms/t7RIKfcczZ

Datum: Måndag den 6 november 2017, kl.18:00 Cafe_Europa_inbjudan_171106
Plats: Vision, Kungsgatan 28A (T-bana Hötorget)
Info: tco.cafeeuropa@yahoo.se

Ladda ner inbjudan som PDF eller sprid länken till andra intresserade.
Målgruppen är medlemmar i de olika TCO-förbunden.

 

Café Europa 31 augusti

Skottland och Nordirland i Brexits chockvågor

Kommer Storbritannien att överleva Brexit?
Skottlands  självständighetsförespråkare har fått ny vind i seglen när britterna har bestämt att kungariket ska lämna EU.

Medan man fantiserar om Irlands förenande, Celtiska unionen eller ett nordiskt Skottland kvarstår inrikesproblem med växande terrorism och nya utmaningar på arbetsmarknaden.

henrik-brors-cafe-europa-160531Henrik Brors, mångårig EU-korrespondent för Dagens Nyheter och TT, driver nu bloggen ”Brors & Elvis om Europa”.

Eftersom vi serverar mat är vi tacksamma för att få veta hur många som kommer.

Datum: Torsdag den 31 augusti 2017, kl 18:00

Plats: Vårdförbundet, Adolf Fredriks kyrkogata 11

Info: tco.cafeeuropa@yahoo.se

Ladda ner inbjudan som PDF eller sprid länken till andra intresserade.
Målgruppen är medlemmar i de olika TCO-förbunden.