Om TCO Stockholms län

TCO Stockholms län arrangerar temakvällar för medlemmar i TCO-förbunden under namnen Café Världen och Café Europa. Vi arrangerar även arbetsrättsfördjupningar för förtroendevalda i TCO-förbunden.

TCO Stockholms län är en av TCO:s regioner och består av fackligt förtroendevalda från Fackförbundet ST, Lärarförbundet, Polisförbundet, Tull-Kust, Vårdförbundet och Unionen. TCO-regionerna arbetar olika och i Stockholm är det just våra temakvällar som är fokus för verksamheten.

Vi får bidrag från Union to Union för vår verksamhet Café Världen.

TCO består av följande förbund: