Arbetsrättsseminarium 12 juni

Arbetsgivarens arbetsledningsrätt – omplacering och omreglering

Välkomna till årets andra arbetsrättsutbildning för förtroendevalda i TCO-förbunden. Det är som vanligt begränsat antal platser och först till kvarn som gäller.

I dagens arbetsliv går förändringarna snabbt. Verksamheter förändras och anställda får nya arbetsuppgifter. Ibland omplaceras anställda också av helt andra, personliga skäl. Det kan ha hänt något på arbetsplatsen som arbetsgivaren anser motiverar en omplacering eller arbetsgivaren tycker helt enkelt inte att den anställde passar på en viss arbetsuppgift. Vi går igenom gränserna för arbetsgivarens möjlighet till omplacering av anställda i en bestående anställning. Vi går också igenom arbetsgivarens skyldighet att försöka omplacera en person för att denne ska kunna vara kvar i anställning.

En annan företeelse som vi får mycket frågor kring är vilka möjligheter arbetsgivaren har att omreglera anställningen, exempelvis genom att skära ned arbetstiden för en eller flera anställda, ibland kallat ”hyvling”.

På detta seminarium går vi igenom vilka begränsningar det finns i arbetsgivarens rätt att omplacera sina anställda, var gränserna går för arbetsskyldigheten och vad som gäller för omreglering av anställningen. Vi går även igenom vilka verktyg den fackliga organisationen har att företräda sina medlemmar, exempelvis förutsättningarna för att lägga tolkningsföreträde. Omplaceringsskyldigheten i samband med rehabilitering behandlas inte.

Föreläsare är Annika Ewerblad från LO-TCO Rättsskydd.

Datum 12 juni kl 17.30 – 20.30 Kaffe/te samt någon lättare förtäring serveras från 17:00
Plats TCO-huset, Linnégatan 14, T-bana Östermalmstorg
Anmälan https://goo.gl/forms/oLyAQJjsMEuvZWGH3 Sista anmälningsdag 7 juni  2018. Begränsat antal platser – Plats bekräftas efter anmälningstidens slut.
Kostnadsfritt men uteblir du utan avanmälan debiteras 200 kr, vilket faktureras respektive fackförbund. Platsen kan överlåtas.
Förkunskaper Du ska vara förtroendevald i något av TCO-förbunden och ha grundläggande fackliga kunskaper
Arrangör TCO Stockholms län
Mer info  Kontakta Kjell Ahlin på mobil nr: 0739-40 42 08 eller Andreas Strand på 0739-40 42 09

Arbetsrättsseminarium 17 april

Välkomna till årets första arbetsrättsutbildning för förtroendevalda i TCO-förbunden. Det är som vanligt begränsat antal platser och först till kvarn som gäller.

Föreläsningen kommer att beröra LAS, uppsägningsgrunder, AD:s praxis, tidsfrister med mera. Föreläsare är Annika Ewerblad från LO-TCO Rättsskydd.

Föreläsningen riktar sig till nya styrelseledamöter men även som repetition för äldre. Det är alltid bra att vara påläst för att kunna verka för våra medlemmar.

Datum Tisdag 17 april kl 17.30 – 20.30 Kaffe/te samt någon lättare förtäring serveras från 17:00
Plats TCO-huset, Linnégatan 14, T-bana Östermalmstorg
Anmälan https://goo.gl/forms/oLyAQJjsMEuvZWGH3 Sista anmälningsdag 9 april 2018. Begränsat antal platser – Plats bekräftas efter anmälningstidens slut.
Kostnadsfritt men uteblir du utan avanmälan debiteras 200 kr, vilket faktureras respektive fackförbund. Platsen kan överlåtas.
Förkunskaper Du ska vara förtroendevald i något av TCO-förbunden och ha grundläggande fackliga kunskaper
Arrangör TCO Stockholms län
Mer info  Kjell Ahlin, TCO Stockholms län kjell.ahlin@stockholm.polisforbundet.se

Arbetsrättsseminarium 16 november

Att hantera och utreda arbetsrättsliga ärenden

Den fackligt förtroendevalda är den som medlemmen kommer i kontakt med först och vänder sig till med sina frågor och problem. Hur ett ärende hanteras inledningsvis kan ha betydelse för om det kan drivas med framgång om tvist uppstår i ett senare skede. Inte sällan handlar det om att tiden för att agera är knapp och dessförinnan måste utredningsåtgärder vidtagits.

Vid detta seminarium tar förbundsjurist Maria Fridolin vid LO-TCO Rättskydd upp hur man utreder olika ärenden och vilket underlag som kan vara relevant, samt vilka tidsfrister den förtroendevalda bör ha koll på. Seminariet ger dig som förtroendevald handfasta tips kring utredningsmetodik och vad du bör tänka på vid ärenden som rör anställnings upphörande och lönefordran.Mer information kommer.

Datum Torsdag 16 november 2017 kl 17.30 – 20.30 Kaffe/te samt någon lättare förtäring serveras från 17:00
Plats TCO-huset, Linnégatan 14, T-bana Östermalmstorg
Anmälan https://goo.gl/forms/oLyAQJjsMEuvZWGH3 Sista anmälningsdag tisdag 7 november 2017. Begränsat antal platser – Plats bekräftas efter anmälningstidens slut.
Kostnadsfritt men uteblir du utan avanmälan debiteras 200 kr, vilket faktureras respektive fackförbund. Platsen kan överlåtas.
Förkunskaper Du ska vara förtroendevald i något av TCO-förbunden och ha grundläggande fackliga kunskaper
Arrangör TCO Stockholms län
Mer info Berit Hedlund, TCO Stockholms län berit.hedlund@stockholm.lararforbundet.se

Arbetsrättsseminarium 18 oktober

Tolkning av kollektivavtal

Ibland händer det att tvist uppstår om hur ett kollektivavtal ska tolkas, inte sällan i samband med att en viss ersättning eller förmån krävs för medlemmars del. Vad tittar Arbetsdomstolen på när den ska bedöma vilken av parternas tolkning som ska ges företräde och hur kan det omvandlas till en praktisk vägledning för dig i rollen som facklig företrädare?

Vid detta seminarium tar förbundsjurist Maria Fridolin vid LO-TCO Rättskydd upp de olika principer och tolkningsmetoder som utvecklats i Arbetsdomstolens rättspraxis. Seminariet ger även dig som facklig företrädare handfasta tips på hur du utreder och skaffar fram relevant underlag och information.

Datum                     18 oktober 2017 kl 17.30 – 20.30
Kaffe/te samt någon lättare förtäring serveras från 17:00

Plats                         Meddelas de som anmält sig

Anmälan                 https://goo.gl/forms/oLyAQJjsMEuvZWGH3
Förlängd anmälningstid. Sista anmälningsdag 10 oktober 2017. Begränsat antal platser – Plats bekräftas efter anmälningstidens slut.

Kostnadsfritt          men uteblir du utan avanmälan debiteras 200 kr, vilket faktureras respektive fackförbund. Platsen kan överlåtas.

Förkunskaper         Du ska vara förtroendevald i något av TCO-förbunden och ha grundläggande fackliga kunskaper

Arrangör                 TCO Stockholms län

Mer info                  Berit Hedlund, TCO Stockholms län berit.hedlund@stockholm.lararforbundet.se

Ladda ner inbjudan som PDF.