Arbetsrättsseminarium 12 november

Inbjudan till dig som är förtroendevald
Fördjupningsföreläsning i arbetsrätt

Lagen om arbetstagarens anställningsskydd (LAS)

TCO Stockholms län anordnar utbildning i LAS. Utbildningen vänder sig till dig som har viss förkunskap i lagen om anställningsskydd, dock inte nödvändigt. Platserna är begränsade till ca 25 st. Föreläsare är Annika Ewerblad, förbundsjurist LO-TCO Rättsskydd.

Föreläsningen går igenom lagen om anställningsskydd och vad man ska tänka på för att företräda medlemmen på bästa sätt. Att känna sig trygg i hur man driver en LAS-tvist är av stor betydelse för den som arbetar som förtroendevald. Lagen betraktas av många som komplicerad och flera regler kan ändras genom kollektivavtal. Det gäller att ha både teoretiska och praktiska kunskaper. Vi kommer gå igenom vanliga uppsägningsgrunder och vad som enligt Arbetsdomstolens praxis utgör saklig grund för uppsägning/avsked. Vi kommer också titta på lagens preskriptionsregler. Vilka frister gäller när en anställd vill ogiltigförklara en uppsägning och under vilka omständigheter kan en frist förlängas? Vi går vidare igenom arbetsgivarens omplaceringsskyldighet och arbetstagarens rätt till återanställning. Föreläsningen är en fortsättning på förra höstens föreläsning ”Juridiken kring lagen om anställningsskydd”.

Datum 12 november 2019 kl 17.30 – 20.30
Kaffe/te samt smörgås serveras från 17:00
Plats TCO-huset, Linnégatan 14, T-bana Östermalmstorg
Anmälan https://forms.gle/SaMme1RnqXQCw7uj8
Kostnadsfritt men uteblir du utan avanmälan debiteras 200 kr, vilket faktureras respektive fackförbund. Platsen kan överlåtas.
Förkunskaper Du ska vara förtroendevald i något av TCO-förbunden och ha grundläggande fackliga kunskaper
Arrangör TCO Stockholms län

Inbjudan som PDF! – sprid gärna till andra intresserade!

Arbetsrättsseminarium 29 oktober

Inbjudan till dig som är förtroendevald
Fördjupningsföreläsning i arbetsrätt

Medbestämmandelagen MBL

TCO Stockholm genomför utbildning i MBL och vänder sig till er som är relativt nya som förtroendevalda, men även till er som behöver fräscha upp era kunskaper för att stå välrustade till förhandlingarna. Utbildningen genomförs av Polisförbundets jurist Fredrik Westin.

Rätt använt ger medbestämmandelagen (MBL) en viktig rättighet till inflytande och påverkan. För att uppnå detta är det bland annat viktigt att veta vad en MBL-fråga är, när och hur MBL ska användas och vilka rättigheter och skyldigheter som följer av lagstiftningen. Kvällen kommer bjuda på en genomgång av MBL:s olika delar för att ge en förståelse och kunskap kring hur vi kan nyttja möjligheterna och hitta guldkornen i lagstiftningen för att uppnå vår lagstadgade rätt till inflytande och påverkan som fackförbund.

OBS! Begränsat antal platser (ca 30). Vi försöker fördela platserna mellan respektive fackförbund så rättvist som möjligt.

Vid frågor går det bra att kontakta:
Kjell Ahlin, kjell.ahlin@stockholm.polisforbundet.se
mobil 0739-40 42 08
Andreas Strand, andreas.strand@stockholm.polisforbundet.se
mobil 0739-40 42 09

Datum 29 oktober kl 17.30 – 20.30
Kaffe/te samt smörgås serveras från 17:00
Plats TCO-huset, Linnégatan 14, T-bana Östermalmstorg
Fulltecknat. Anmälan är stängd.
Kostnadsfritt men uteblir du utan avanmälan debiteras 200 kr, vilket faktureras respektive fackförbund. Platsen kan överlåtas.
Förkunskaper Du ska vara förtroendevald i något av TCO-förbunden och ha grundläggande fackliga kunskaper
Arrangör TCO Stockholms län

Inbjudan som PDF! – sprid gärna till andra intresserade!

Arbetsrättsseminarium 3 april

Inbjudan till dig som är förtroendevald:  Fördjupningsföreläsning i arbetsrätt

Den 3 april är det åter dags för en utbildning inom arbetsrätten. Annika Ewerblad jurist från LO-TCO rättskydd ska denna gång föreläsa om förtroendemannalagen, vilket torde vara högst relevant och intressant för oss som är förtroendevalda.

Förtroendemannalagen

Förtroendemannalagen, eller lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, är en viktig lag för den som är fackligt förtroendevald. Lagen innehåller regler som syftar till att underlätta det fackliga arbetet och som ger ett extra skydd för den som utsetts som förtroendevald av den fackliga organisationen. Lagen innebär bland annat att arbetsgivaren inte får hindra den förtroendevalda att fullgöra sitt uppdrag, att den förtroendevalda inte får ges sämre arbetsförhållanden eller villkor på grund av uppdraget och att den förtroendevalda ges ett särskilt skydd mot omplaceringar.

På denna föreläsning går vi genom vilka regler som gäller och vad man bör tänka på. Vi går också igenom rättsfall på området. Vi tar bland annat upp följande;

  • Vad innebär det att en arbetsgivare inte får hindra en förtroendevald att fullgöra sitt uppdrag?
  • Hur ser skyddet ut för de fackligt förtroendevalda?
  • Hur ser reglerna ut kring rätten till ledighet och betald ledighet för det fackliga uppdraget?
  • Varsel och överläggning

Begränsat antal platser, vi försöker fördela dessa rättvist mellan de olika fackliga förbunden.

Datum Onsdag 3 april kl 17.30 – 20.30 Kaffe/te samt smörgås serveras från 17:00
Plats TCO-huset, Linnégatan 14, T-bana Östermalmstorg
Anmälan https://goo.gl/forms/CW73JlbeZOUYcugH2 Sista anmälningsdag 20 mars 2019. Plats bekräftas efter anmälningstidens slut.
Kostnadsfritt men uteblir du utan avanmälan debiteras 200 kr, vilket faktureras respektive fackförbund. Platsen kan överlåtas.
Förkunskaper Du ska vara förtroendevald i något av TCO-förbunden och ha grundläggande fackliga kunskaper
Arrangör TCO Stockholms län
Mer info  Kontakta Kjell Ahlin på mobil nr: 0739-40 42 08 eller Andreas Strand på 0739-40 42 09

Inbjudan som PDF! Sprid gärna till andra intresserade!

Arbetsrättsseminarium 27 november

Inbjudan till dig som är förtroendevald:  Fördjupningsföreläsning i arbetsrätt

Skyddet för arbetstagarens personliga integritet i arbetslivet

I dagens arbetsliv öppnar den tekniska utveckling nya möjligheter till kontroll. Trots att flera utredningar har lagt fram förslag i syfte att stärka skyddet för arbetstagarna har lagstiftningsarbetet stått stilla i många år. En tydlig trend i arbetslivet är att arbetsgivare kontrollerar och övervakar sina anställda i allt större utsträckning. Det handlar exempelvis om kameraövervakning, drog- och alkoholtester eller att arbetsgivaren läser de anställdas e-post. Vid nyanställning tvingas arbetssökanden visa upp sekretessbelagd information om eventuell brottslighet.

På denna föreläsning går vi genom vilka regler som gäller och hur man kan arbeta fackligt med dessa frågor. Vi går också igenom lagstiftning och rättsfall på området. Vi tar bland annat upp följande;

• Måste man som anställd avslöja sina skulder och eventuell brottslighet?
• Kan arbetsgivaren sätta upp övervakningskameror och läsa de anställdas e-post?
• Får en arbetsgivare tvinga sina anställda att genomgå drogtester?

Föreläsare är Annika Ewerblad från LO-TCO Rättsskydd.

Datum Tisdag 27 november kl 17.30 – 20.30 Kaffe/te samt någon lättare förtäring serveras från 17:00
Plats TCO-huset, Linnégatan 14, T-bana Östermalmstorg
Anmälan är stängd då seminariet har blivit fullbokat.
Kostnadsfritt men uteblir du utan avanmälan debiteras 200 kr, vilket faktureras respektive fackförbund. Platsen kan överlåtas.
Förkunskaper Du ska vara förtroendevald i något av TCO-förbunden och ha grundläggande fackliga kunskaper
Arrangör TCO Stockholms län
Mer info  Kontakta Kjell Ahlin på mobil nr: 0739-40 42 08 eller Andreas Strand på 0739-40 42 09

Inbjudan som PDF. Sprid gärna till andra intresserade!

Arbetsrättsseminarium 12 juni

Arbetsgivarens arbetsledningsrätt – omplacering och omreglering

Välkomna till årets andra arbetsrättsutbildning för förtroendevalda i TCO-förbunden. Det är som vanligt begränsat antal platser och först till kvarn som gäller.

I dagens arbetsliv går förändringarna snabbt. Verksamheter förändras och anställda får nya arbetsuppgifter. Ibland omplaceras anställda också av helt andra, personliga skäl. Det kan ha hänt något på arbetsplatsen som arbetsgivaren anser motiverar en omplacering eller arbetsgivaren tycker helt enkelt inte att den anställde passar på en viss arbetsuppgift. Vi går igenom gränserna för arbetsgivarens möjlighet till omplacering av anställda i en bestående anställning. Vi går också igenom arbetsgivarens skyldighet att försöka omplacera en person för att denne ska kunna vara kvar i anställning.

En annan företeelse som vi får mycket frågor kring är vilka möjligheter arbetsgivaren har att omreglera anställningen, exempelvis genom att skära ned arbetstiden för en eller flera anställda, ibland kallat ”hyvling”.

På detta seminarium går vi igenom vilka begränsningar det finns i arbetsgivarens rätt att omplacera sina anställda, var gränserna går för arbetsskyldigheten och vad som gäller för omreglering av anställningen. Vi går även igenom vilka verktyg den fackliga organisationen har att företräda sina medlemmar, exempelvis förutsättningarna för att lägga tolkningsföreträde. Omplaceringsskyldigheten i samband med rehabilitering behandlas inte.

Föreläsare är Annika Ewerblad från LO-TCO Rättsskydd.

Datum 12 juni kl 17.30 – 20.30 Kaffe/te samt någon lättare förtäring serveras från 17:00
Plats TCO-huset, Linnégatan 14, T-bana Östermalmstorg
Anmälan https://goo.gl/forms/oLyAQJjsMEuvZWGH3 Sista anmälningsdag 7 juni  2018. Begränsat antal platser – Plats bekräftas efter anmälningstidens slut.
Kostnadsfritt men uteblir du utan avanmälan debiteras 200 kr, vilket faktureras respektive fackförbund. Platsen kan överlåtas.
Förkunskaper Du ska vara förtroendevald i något av TCO-förbunden och ha grundläggande fackliga kunskaper
Arrangör TCO Stockholms län
Mer info  Kontakta Kjell Ahlin på mobil nr: 0739-40 42 08 eller Andreas Strand på 0739-40 42 09

Arbetsrättsseminarium 17 april

Välkomna till årets första arbetsrättsutbildning för förtroendevalda i TCO-förbunden. Det är som vanligt begränsat antal platser och först till kvarn som gäller.

Föreläsningen kommer att beröra LAS, uppsägningsgrunder, AD:s praxis, tidsfrister med mera. Föreläsare är Annika Ewerblad från LO-TCO Rättsskydd.

Föreläsningen riktar sig till nya styrelseledamöter men även som repetition för äldre. Det är alltid bra att vara påläst för att kunna verka för våra medlemmar.

Datum Tisdag 17 april kl 17.30 – 20.30 Kaffe/te samt någon lättare förtäring serveras från 17:00
Plats TCO-huset, Linnégatan 14, T-bana Östermalmstorg
Anmälan https://goo.gl/forms/oLyAQJjsMEuvZWGH3 Sista anmälningsdag 9 april 2018. Begränsat antal platser – Plats bekräftas efter anmälningstidens slut.
Kostnadsfritt men uteblir du utan avanmälan debiteras 200 kr, vilket faktureras respektive fackförbund. Platsen kan överlåtas.
Förkunskaper Du ska vara förtroendevald i något av TCO-förbunden och ha grundläggande fackliga kunskaper
Arrangör TCO Stockholms län
Mer info  Kjell Ahlin, TCO Stockholms län kjell.ahlin@stockholm.polisforbundet.se

Arbetsrättsseminarium 16 november

Att hantera och utreda arbetsrättsliga ärenden

Den fackligt förtroendevalda är den som medlemmen kommer i kontakt med först och vänder sig till med sina frågor och problem. Hur ett ärende hanteras inledningsvis kan ha betydelse för om det kan drivas med framgång om tvist uppstår i ett senare skede. Inte sällan handlar det om att tiden för att agera är knapp och dessförinnan måste utredningsåtgärder vidtagits.

Vid detta seminarium tar förbundsjurist Maria Fridolin vid LO-TCO Rättskydd upp hur man utreder olika ärenden och vilket underlag som kan vara relevant, samt vilka tidsfrister den förtroendevalda bör ha koll på. Seminariet ger dig som förtroendevald handfasta tips kring utredningsmetodik och vad du bör tänka på vid ärenden som rör anställnings upphörande och lönefordran.Mer information kommer.

Datum Torsdag 16 november 2017 kl 17.30 – 20.30 Kaffe/te samt någon lättare förtäring serveras från 17:00
Plats TCO-huset, Linnégatan 14, T-bana Östermalmstorg
Anmälan https://goo.gl/forms/oLyAQJjsMEuvZWGH3 Sista anmälningsdag tisdag 7 november 2017. Begränsat antal platser – Plats bekräftas efter anmälningstidens slut.
Kostnadsfritt men uteblir du utan avanmälan debiteras 200 kr, vilket faktureras respektive fackförbund. Platsen kan överlåtas.
Förkunskaper Du ska vara förtroendevald i något av TCO-förbunden och ha grundläggande fackliga kunskaper
Arrangör TCO Stockholms län
Mer info Berit Hedlund, TCO Stockholms län berit.hedlund@stockholm.lararforbundet.se

Arbetsrättsseminarium 18 oktober

Tolkning av kollektivavtal

Ibland händer det att tvist uppstår om hur ett kollektivavtal ska tolkas, inte sällan i samband med att en viss ersättning eller förmån krävs för medlemmars del. Vad tittar Arbetsdomstolen på när den ska bedöma vilken av parternas tolkning som ska ges företräde och hur kan det omvandlas till en praktisk vägledning för dig i rollen som facklig företrädare?

Vid detta seminarium tar förbundsjurist Maria Fridolin vid LO-TCO Rättskydd upp de olika principer och tolkningsmetoder som utvecklats i Arbetsdomstolens rättspraxis. Seminariet ger även dig som facklig företrädare handfasta tips på hur du utreder och skaffar fram relevant underlag och information.

Datum                     18 oktober 2017 kl 17.30 – 20.30
Kaffe/te samt någon lättare förtäring serveras från 17:00

Plats                         Meddelas de som anmält sig

Anmälan                 https://goo.gl/forms/oLyAQJjsMEuvZWGH3
Förlängd anmälningstid. Sista anmälningsdag 10 oktober 2017. Begränsat antal platser – Plats bekräftas efter anmälningstidens slut.

Kostnadsfritt          men uteblir du utan avanmälan debiteras 200 kr, vilket faktureras respektive fackförbund. Platsen kan överlåtas.

Förkunskaper         Du ska vara förtroendevald i något av TCO-förbunden och ha grundläggande fackliga kunskaper

Arrangör                 TCO Stockholms län

Mer info                  Berit Hedlund, TCO Stockholms län berit.hedlund@stockholm.lararforbundet.se

Ladda ner inbjudan som PDF.